Chuyên trang tin tức

TÂM VA KHÂ U Của cải dù to lớn như núi nhưng cái miệng ăn lâu ngày cũng hết

TÂM VÀ KHẨU.
Của cải dù to lớn như núi, nhưng cái miệng ăn lâu ngày cũng hết. Phước đức dù cực khổ gieo tạo nhiều đời, nhưng do cái miệng tạo nghiệp, phê bình, chỉ trích, nói lời ác.. thì trong giây phút cũng có thể tiêu tan. Làm ơn hay bị mắc oán, cũng do cái miệng này hay kể công, mắng nhiếc, nói sỉ nhục người..
''Thần khẩu nó hại xác phàm,
Người nào nói quá họa làm khổ thân.
Lỡ chân gượng được đỡ lên,
Lỡ miệng gây họa phải đền trả thôi''.
Một khi tâm oán giận vừa khởi lên thì trí tuệ sẽ không còn, lý tính bị che mất. Do đó sẽ xử trí theo cảm tính, không chỉ làm tổn thương mình, mà còn hữu ý hoặc vô ý gây thù kết oán với người khác. Nếu không thể hóa giải thù oán, khi nhân duyên chín muồi, báo ứng sẽ hiện ngay trước mắt, oan oan tương báo, quả báo sẽ ngày càng tàn khốc hơn..
Người khác nhục mạ bạn, bạn nên coi như được bội phục, người khác làm tổn thương bạn, bạn nên coi như họ đến để thành tựu bạn. Làm tổn thương người khác chính là tiêu xài công đức phát tài của mình, một người tâm địa xấu xa thường làm hại, làm tổn thương người khác, thì chính là mang tiền đến đưa cho người khác. Ngược lại, một người có thể nhẫn nhục, chính là liên tục thu tiền. Người đại nhẫn giống như mở ngân hàng, có thể thu nạp từ trăm sông.
NAM MÔ DIỆU LỤC NHIÊN ĐĂNG.. PHÁP TRÀNG TỊNH THỦY THẾ TỰ TẠI NHƯ LAI.. KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.
19/03/2019
69 bình luận:
Thu Thuy
19-03-2019, 02:01:49
Nam mo a di da phat
Diệu Hạnh
19-03-2019, 02:01:49
Nam mo bon su thich ca mau ni phat
Messi Messi
20-03-2019, 04:33:18
Mô Phật hay lắm Van Sự Tùy Duyên
Vạn Sự Tùy Duyên
20-03-2019, 04:33:18
Nam mô a di đà phật ?.
조성률
21-03-2019, 04:48:18
nam mo a di da phat
MinhLinh Phương
21-03-2019, 04:48:18
Nam mô a di da phat
Khánh Thân
22-03-2019, 04:22:46
a di da phat
Thi Nguyễn
22-03-2019, 04:22:46
Nam mô a di đà phật
Diệu Loan
23-03-2019, 04:24:51
Nam mô a di đà phật
Kim Huyen
23-03-2019, 04:24:51
A di da phat
Daophuocdat Nguyen
24-03-2019, 04:23:05
A Di Đà Phật
Diệu Cơ
24-03-2019, 04:23:05
ADIDAPHAT
Vạn Sự Tùy Duyên
29-03-2019, 04:10:57
A mi đà phật.
Cư Sĩ Giang Hồ
29-03-2019, 04:10:57
Nam mô a di đà phật
Trần Duyên
30-03-2019, 04:10:38
Mo phât rat hay thây ah
Vạn Sự Tùy Duyên
30-03-2019, 04:10:38
A mi đà phật.
Hồng Trúc
31-03-2019, 04:11:05
Nam mô a di đà phật.Nam mô a di đà phật.Nam mô a di đà phật.Con nhẫn đã hết chịu nỗi rồi phật ơi
Minh Thanh Nguyen
31-03-2019, 04:11:05
Bệnh từ miệng mà vào Họa từ miệng mà ra Mô phật
Vạn Sự Tùy Duyên
01-04-2019, 04:11:50
Nam mô a di đà phật.
Phạm Thị Bích Hương
01-04-2019, 04:11:50
Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật
Trần Duyên
02-04-2019, 04:08:56
Mô phât thây
Vạn Sự Tùy Duyên
02-04-2019, 04:08:56
Nam mô a di đà phật.
Thúy Nguyen Thanh
03-04-2019, 04:08:53
Nam mô A di đà phật
MinhLinh Phương
03-04-2019, 04:08:53
Nam mô a di da phật
Niệm Phật
04-04-2019, 04:11:27
Adđaphat
Mau Ta
04-04-2019, 04:11:27
Bạn biết nình kô
陳明荷
05-04-2019, 04:10:54
A di da phat.
Anh Tran Quoc
05-04-2019, 04:10:54
Nam mo a di da phat
Niệm Phật
06-04-2019, 04:15:33
Mô phật
Châu Nhật Minh
06-04-2019, 04:15:33
A di đà phật
Trần Mạnh
07-04-2019, 04:17:34
Nam Mô A Di Đà Phật ???
Thang Van
07-04-2019, 04:17:34
A di da phat
Tuyết Diamond
08-04-2019, 04:13:24
A di da phat
Mai Nguyễn
08-04-2019, 04:13:24
Nam mô a di đà phật,Nam mô a di đà phật,Nam mô a di đà phât.
Nguyễn Minh Cận
09-04-2019, 04:13:27
Nam mô a di da phât.
Thixuan Dangxuan
09-04-2019, 04:13:27
Nam mo a di da phat
Nguyễn Hà Chiến
10-04-2019, 04:13:51
Nam mo a di da phat
Hồng Quang Tỷ
10-04-2019, 04:13:51
Nam mô a di đà phật
賴壬宣
11-04-2019, 04:12:24
Nam mo a di da phat
Mih Thu
11-04-2019, 04:12:24
Nam mo a di da phat
Nguyễn Thanh
12-04-2019, 04:12:36
Na mo bon su thich cs mau ni phat.nam mo tay phuong cuc lac ciu kho ciu nsn linh cam ung quan the am bo tatNam mo a di da phat.
Vạn Sự Tùy Duyên
12-04-2019, 04:12:36
Nam mô a di đà phật .
Anh Tran Quoc
13-04-2019, 04:13:09
Nam mo a di da phat
Nguyên Huyền Tâm
13-04-2019, 04:13:09
A Di Đà Phât
Bằng Lê
14-04-2019, 04:11:13
P
Nguyễn Minh Nguyệt
14-04-2019, 04:11:13
A di đà phật
Van Pham
15-04-2019, 04:08:28
Nam Mô A Di Đà phật
Yên Đăng
15-04-2019, 04:08:28
Năm mô a di đa phật
Vũ Thị Liên
16-04-2019, 04:08:08
Nam mo a di da phat
Thao Truong
16-04-2019, 04:08:08
Loi nhac nho tuyet voi....ADIDAPHAT
Vạn Sự Tùy Duyên
17-04-2019, 04:07:55
Nam mô a di đà phật.
Tạ Thị Hồng Hạnh
17-04-2019, 04:07:55
Nam mô a di đà phật
Ta Là Cát Bụi
18-04-2019, 04:09:09
Nam mô A Di Đà Phật
Dung Diep
18-04-2019, 04:09:09
Nam Mô A Di Đà Phật
Bank Vu
19-04-2019, 04:06:56
Nam Mô Di Lạc Phật Đế....
Vong Ki
19-04-2019, 04:06:56
Nam Mô A Di Đà Phật!
Anh Tran Quoc
20-04-2019, 04:05:24
Nam mo a di da phat
Huong Tam
20-04-2019, 04:05:24
A Di Đà Phật
Vạn Sự Tùy Duyên
21-04-2019, 04:05:57
Nam mô a di đà phật.
Giang Kim
21-04-2019, 04:05:57
A di da phat
Châu Nhật Minh
22-04-2019, 04:05:15
Nam mô a di đà phật
Huong Tran
22-04-2019, 04:05:15
Nam Mô A Di Đà Phật
Giang Vinh
23-04-2019, 04:05:07
A di đa phât
Nhanh Nhanh
23-04-2019, 04:05:07
A di đà phật
Thanh Huynh
24-04-2019, 04:06:08
A di da phat
Lang Thach
24-04-2019, 04:06:08
Nam mô a Di Đà Phật
Tantanh Nguyen
25-04-2019, 04:06:10
tu giỏi quá sắp về cõi Ta Bà rồi đó
Son Nguyen
25-04-2019, 04:06:10
A Di Đà Phật
Thanh Nguyễn
26-04-2019, 04:05:44
Kim Nuong Nguyen

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *