Chuyên trang tin tức

Những giải pháp toàn diện về cuộc tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa Một số lựa chọn Phần VI

Những giải pháp toàn diện về cuộc tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa: Một số lựa chọn – Phần VI
Khu vực được lựa chọn có thể được đặt dưới sự cai quản của một Cơ quan quản lý quần đảo Trường Sa với nhiều quyền lực (Spratly Management Authority – SMA) mà mô hình đầy đủ của nó là một Hội đồng, một Tổng thư ký, một Ban thư ký và các Ủy ban tài chính và kỹ thuật. Hội đồng sẽ là một cơ quan soạn thảo quyết định. Tổng thư ký sẽ được Hội đồng bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thi hành những quyết định và điều hành công việc hàng ngày của SMA. Ban thư ký bao gồm một nhóm các chuyên gia về tài chính và kỹ thuật giúp việc cho Tổng thư ký và qua Tổng thư ký giúp cho các Ủy ban tài chính và kỹ thuật. Các Ủy ban tài chính và kỹ thuật sẽ được Hội đồng bổ nhiệm trên cơ sở công bằng, và chúng sẽ gợi ý phương hướng hành động cho Hội đồng. Ở một góc độ khác, một cơ quan điều phối Trường Sa (Spratly Coordinating Agency – SCA) có tổ chức không chặt chẽ cũng có thể hoạt động điều phối và hoạt động như một văn phòng trao đổi phục vụ cho những dự án khai thác chung riêng lẻ của những bên tranchấp cụ thể nào đó tại một khu vực cụ thể nhất định. Phương án này chỉ cần đòi hỏi có một giám đốc và có thể một Ban thư ký gọn nhẹ. Chúng ta tin rằng trách nhiệm của Ủy ban liên chính phủ nhằm phối hợp những dự kiến chung để khai thác tài nguyên khoáng sản (the Integovernmantal Comettee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resources – CCOP) có thể được mở rộng để bao gồm các chứng năng điều phối hoặc của trạm điều động một khi tất cả các bên tranh chấp (trừ Trung Quốc và Brunei) là thành viên.
14/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *