Chuyên trang tin tức

Điều 3 trong dự luật chứng khoán

Điều 3 trong dự luật chứng khoán:
1. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này với quy định của luật khác về cùng một vấn đề liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán thì áp dụng quy định của Luật này.
===> Nếu luật khác ra đời sau luật này thì sao?
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.
===> Nếu bạn nào đã học CFA sẽ thấy qui định này chưa chặt chẽ lắm. Khái niệm "qui định khác" có thể hiểu là "ngược lại" hoặc "có phạm vi/yêu cầu/đòi hỏi" khác. Điều khoản này của dự luật chỉ nói đến khía cạnh thứ nhất chứ chưa đề cập đến khía cạnh thứ hai. Ví dụ nếu một điều ước quốc tế yêu cầu doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin ít hơn luật chứng khoán VN thì không có nghĩa các công ty trong lãnh thổ VN chỉ công bố thông tin theo yêu cầu của điều ước quốc tế.
25/05/2019
4 bình luận:
Cà Phê Nhân Văn
25-05-2019, 11:32:05
(1) ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành, trong trường hợp này thì Luật CK là luật chuyên ngành. Phần thắc mắc suy ra không có ý nghĩa hỏi để đáp trong vấn đề đang đề cập ạ.(2) “ QĐK” ở đây bao gồm cả những yếu tố trong phần thắc mắc tại dấu suy ra. Đây thuộc quy phạm xung đột pháp Luật có dẫn chiếu. Thành ra, nhà làm Luật muốn đưa quy phạm này vào thì trước đó đã nghiên cứu về các ĐU/CU mà VN đã tham gia/kí kết. Nếu có lợi cho VN thì mới dẫn chiếu.
Lượng Sáng
25-05-2019, 11:32:05
Đồng ý với anh Giang. Khoản 1 Điều 3 này mâu thuẫn với Khoản 3 Điều 156 của Luật ban hành VBQPPL 2015. Khoản 2 là chưa chặt chẽ, tuy nhiên trong ví dụ của anh thì nó được hỗ trợ bởi Khoản 5 Điều 156 trên (nguyên tắc áp dụng luật là không cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế) .
Trần Văn Thạo
26-05-2019, 04:16:37
(1) nếu luật khác không phải là luật chuyên ngành về ck thì vẫn áp dụng luật ck (theo điều 156 luật ban hành vbqppl) ạ(2)nếu ĐƯQT quy định khác mà Vn đã tham gia ĐƯQT này thì vẫn áp dụng vì theo luật bhvbqppl ĐƯQT có hiệu lực ưu tiên áp dụng ạ
Huu Thuy Nguyen
26-05-2019, 04:16:37
Nguyễn Hồng Sang đây nè Sang.

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *